JobThai
บริษัท ฟายน์สเปค จำกัด
บริษัทฟายน์สเปค จำกัด เปิดทำการในปี 2536 โดยบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและเครื่องวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช้กับเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ จากบริษัทชั้นนำในทวีปยุโรป
Benefits
- ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสังคม
zero position en
Contacts
บริษัท ฟายน์สเปค จำกัด
128 ถ.สาทรเหนือ
Si Lom Bang Rak Bangkok 10500