บริษัท ดองจิน อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด
บริษัท ดองจิน อีเล็คโทรนิคส์ เปิดทำการ มากกว่า 10 ปี
และเป็น Vender รายใหญ่ที่สุดของ LG Electronics Co.,Ltd.
ผลิตชิ้นงานพลาสติกของเครื่องซักผ้า (ถังซัก Top Cover), ชิ้นงานโลหะของเครื่องซักผ้า, ชิ้นงานพลาสติกของเครื่องปรับอากาศและการประกอบชิ้นงานของเครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ
สวัสดิการ
  • ค่าอาหาร
  • ค่าน้ำมัน
  • ค่ากะ
  • เบี้ยขยัน
  • ยูนิฟอร์ม
  • เงินค่าเช่าบ้าน
  • เงินช่วยเหลืออื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดองจิน อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด
374/2 หมู่ที่ 3
Mae Nam Khu Pluak Daeng Rayong 21140