บริษัท ดองจิน อีเล็คโทรนิคส์ เปิดทำการ มากกว่า 10 ปี และเป็น Vender รายใหญ่ที่สุดของ LG Electronics Co.,Ltd. ผลิตชิ้นงานพลาสติกของเครื่องซักผ้า (ถังซัก Top Cover), ชิ้นงานโลหะของเครื่องซักผ้า, ชิ้นงานพลาสติกของเครื่องปรับอากาศและการประกอบชิ้นงานของเครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ
Benefits
 • ค่าอาหาร
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่ากะ
 • เบี้ยขยัน
 • ยูนิฟอร์ม
 • เงินค่าเช่าบ้าน
 • เงินช่วยเหลืออื่นๆ
 • Contacts
  บริษัท ดองจิน อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด
  374/2 หมู่ที่ 3
  Mae Nam Khu Pluak Daeng Rayong 21140