บริษัท แวนเทจมาเกตติ้ง จำกัด
- ฃายส่งสินค้าใช้ในบ้านทั่วไป
- ฃายส่งสินค้า Accessory เกี่ยวกับการถ่ายภาพ , กล้องถ่ายภาพ
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยเลี้ยงโทรศัพท์มือถือ
  • - ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ
  • - โบนัสประจำปี (ตามผลงาน)
  • - ปรับขึ้นเงินดือนประจำปี(ตามผลงาน)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แวนเทจมาเกตติ้ง จำกัด
25/16 หมู่ที่ 12
Bueng Kham Phroi Lam Luk Ka Pathum Thani 12150