รับสร้างโรงงาน เราคือผู้ชำนาณเรื่องการก่อสร้างโรงงาน มีความต้องการขยายงานและมีความต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งวิศวกร และ สถาปนิค ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับประสบการณ์และการทำงานที่ได้เสนอความคิดร่วมกันกับองค์กร www.raja.co.th
Benefits
  • - เงินเดือนประจำ
  • - ประกันอุบัติเหตุ และอื่นๆ
  • - หากทำงานได้ตามแผนงานจะได้รับพิจารณารับเงินเพิ่มเมื่อจบโครงการเป็นโบนัสเพิ่มแบบสะใจ
There are currently no positions available.
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาแปซิฟิก เอ็นจิเนียริ่ง
302 พัฒนาการ 50
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250
Website: www.raja.co.th