บริษัท แซฟฟรอน แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเครื่องสำอาง มาไม่น้อยกว่า 10 ปี
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยันรายเดือน
  • - โบนัสสิ้นปี
  • - ค่าอาหาร
  • - ค่าประกันอุบัติเหตุรายปี AIA
  • - เงินฝากธนาคารรายเดือน
  • - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แซฟฟรอน แลบบอราทอรีส์ จำกัด
32/38-39 หมู่ 2
Nong Kakha Phan Thong Chon Buri 20160
See Map