JobThai
บริษัท แซฟฟรอน แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเครื่องสำอาง มาไม่น้อยกว่า 10 ปี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยันรายเดือน - โบนัสสิ้นปี - ค่าอาหาร - ค่าประกันอุบัติเหตุรายปี AIA - เงินฝากธนาคารรายเดือน - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี
zero position en
ติดต่อ
บริษัท แซฟฟรอน แลบบอราทอรีส์ จำกัด
32/38-39 หมู่ 2
Nong Kakha Phan Thong Chon Buri 20160
เว็บไซต์: www.saffron-lab.com