ทัวร์ดำน้ำ มีัเรือให้บรีิการเป็นของตนเอง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ภาณุนี ซีมาสเตอร์ จำกัด
518/3 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ นอธ ชั้น 3 ถ.เพลินจิต ป
Lumphini Pathum Wan Bangkok 10330
เว็บไซต์: www.panunee.com
วิธีการเดินทาง
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ชิดลม