บริษัท ฟูจิ ชินเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการชุบชิ้นส่วนประกอบอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์และผลิตชุบเพื่อใช้กับอุปกรณ์อีเล็กโทรนิคส์ ดำเนินธุรกิจมานาน 10 ปีเศษ โดยซื้อโรงงานมาจาก บริษัท ฟูจิตซึ (ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบันมีโรงงานอยู่ 2 แห่ง คือ ที่สวนอุตสากรรมบางกะดี และ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
Benefits
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5 %
  • - ประกันสุขภาพ
  • - เบี้ยขยัน
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - รถรับ-ส่ง
  • - ข้าวฟรี
  • - โบนัส
  • - ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
Fuji Shinsei (Thailand) Co., Ltd.
Head office (Bangkadi Factory) 134 Moo 5 12000