JobThai
บริษัท เบญจมาศ บิวเดอ จำกัด
ก่อตั้งเมื่อ 2548 จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง พร้อมรับเหมาค่าแรงในการติดตั้งโครงงาน
Benefits
ประกันสังคม และอื่น ๆ ตามกฎหมายแรงงาน
zero position en
Contacts
บริษัท เบญจมาศ บิวเดอ จำกัด
16/24 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา 10170