บริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด
ประกอบแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์
สวัสดิการ
  • - เบี้ยขยัน
  • - ขึ้นเงินเดือนประจำปี
  • - โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด
222 หมู่ที่ 13 ถ.สุวรรณศร 25000
เว็บไซต์: WWW.INTRONICS.CO.TH