JobThai
บริษัท สตาร์ พลัส เคมีคอล จำกัด ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2545 เพื่อดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย เคมีภัณฑ์ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2000) โดยควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า
Benefits
- ค่า Allowance - ค่าเป้า - ค่า Skill - ค่าทำงานกะ - โบนัสประจำปี - ชุดยูนิฟอร์ม - รถรับ-ส่ง (จุดรับ-ส่งพนักงานที่รถวิ่งผ่าน แยก PMY -> แยกโรงพยาบาลระยอง -> ถนนจันทอุดม -> แยกเกาะกลอย -> บ้านค่าย หนองละลอก) - ประกันสังคม - กองทุนทดแทน หมายเหตุ สวัสดิการขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน
Contacts
บริษัท สตาร์ พลัส เคมีคอล จำกัด
335 ม.10 ระยอง
Nong Lalok Ban Khai Rayong 21120