สำนักงาน อ.พูนยศ ปานกุล
บริษัทได้เปิดทำการมาเกือบ 10 กว่าปี จึงได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
ลักษณะของงาน
1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
2. จบวุฒิ ปริญญาตรี สาขา สถิติประยุกต์ หรือสาขาที่เกียวข้อง
3. สามารถเขียนเล่มวิจัย 5 บทได้เป็นอย่างดี
4. ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจราณาเป็นพีเศษ
5. สามารถมาทำงานที่จังหวัด โคราช ได้
Benefits
  • เงินเดือน+เบี้ยขยัน+โอที+คอมฯ+ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
สำนักงาน อ.พูนยศ ปานกุล
1535/8 ซ.ทรายเงิน ถ.มุขขมนตรี 30000