JobThai
- ให้บริการ IT Outsourcing เจ้าหน้าที่ให้บริการแก้ไขปัญหาการใช้งานด้าน HArdware และ Software ให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศไทย - บริการด้าน Network Infrastructure Design เช่น ระบบ Network Security , Wi-Fi ,Wi-Max ,Firewall , Log ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ - Implement Server System เช่น Linux Server, Windows Server
Benefits
1. โบนัสประจำปี 2. สวัสดิการประกันสังคม 3. สวัสดิการเบี้ยขยัน 4. ประกันอุบัติเหตุหมู่ 5. ประกันสังคม
zero position en
Contacts
บริษัท แอคทีฟ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
9/41 ซอยอ่อนนุช 74/4
Prawet Prawet Bangkok 10250