บริษัท ไทยซอฟท์เทค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
บริษัทเราจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมโดยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ ToTและบริษัทเอกชนหลายแห่งในประเทศไทย
Benefits
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. ประกันอุบัติเหตุ
  • 3. ค่าคอมมิชั่น
  • 4. ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์
  • 5. เวลา 8.30 - 17.30 น.
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทยซอฟท์เทค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
131 ซอยหมู่บ้านศรีนครินทร์
Nong Bon Prawet Bangkok 10250
Website: www.pg-link.com