ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ในระบบ C-Band
และนำเสนอข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ซึ่งเปิดตัวตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2552 ดำเนินการผลิตรายการคุณภาพ ภายใต้สโลแกนที่ว่า รอบรู้ รู้รอบ กับ MB Channel
Benefits
  • เงินเบี้ยเลี้ยง
  • ประกันสังคม (ตามกฎหมาย)
  • กองทุนทดแทน(ตามกฎหมาย)
  • เงินล่วงเวลา
  • เงินช่วยเหลืองานศพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • งานเลี้ยงประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
MB Channel co.,Ltd.
1858/40 Nation Tower, 10thFl
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260