บริษัท แอคทีโว เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท แอคทีโว เทคโนโลยี จำกัด ประกอบธุรกิจทางด้านการค้า สายไฟ สายพาน กระดูกงู รวมทั้งอุปกรณ์และ
อะไหล่ของเครื่องจักรทุกประเภทในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงอุปกรณ์และอะไหล่ของชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการท่าเรือ ซึ่งทางบริษัทได้ให้ความสำคัญทางด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพรวมไปถึงการบริการ ทางด้านลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ และทางบริษัทกำลังขยายกิจการซึ่งต้องการพนักงานที่มีความสามารถ และตั้งใจจริงมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
Benefits
  • - เงินเดือน
  • - คอมมิชชั่น
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าน้ำมัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แอคทีโว เทคโนโลยี จำกัด
554/19 10300
See Map