บริษัท ไมน์เทค จำกัด
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเซรามิค เครื่องเคลือบทุกชนิด เพื่อจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ
Benefits
  • - ค่าคอมมิชชั่น
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไมน์เทค จำกัด
78 ม.6 74000