บริษัท ออสเวล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจขายเคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมหมึก, สี, ยาง, เกษตร, พลาสติก, อาหาร และอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ออสเวล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
1558/81 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ถนนบางนา-ตราด 10260
เว็บไซต์: www.oswale.com