บริษัท มีเดีย เอ็มไพร์ จำกัด
บริษัท มีเดีย เอ็มไพร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต และจัดจำหน่ายสื่อสร้างสรรค์ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง ต้องการรับบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจทำงาน มาร่วมงานกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
  • ตามระเบียบของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มีเดีย เอ็มไพร์ จำกัด
เลขที่ 2991/19 โครงการวิสุทธานี ซอยลาดพร้าว 101/3 ถนนลาดพร้าว 10240