บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือกลุ่ม บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทฯที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของ คนเมือง โดยได้รับความสำเร็จภายใต้ชื่อโครงการ บ้านกลางกรุง, บ้านกลางเมือง, Thc City, The Address และ Life ซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และบริษัทสมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ในเครือที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการบ้านจัดสรร, อาคารชุด โดยมีจุดหมายอันยิ่งใหญ่ที่จะพัฒนา สร้างสรรค์ สังคมความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยทีมงานบริหารมากด้วยประสบการณ์ และมีความชำนาญการจัดการบริหารที่มีคุณภาพ ด้วยการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีและสร้างความพึงพอใจสูงสุด
Benefits
การประกันสุขภาพ, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ, ค่าทันตกรรม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือมงคลสมรส, เงินช่วยเหลืองานณาปนกิจสมาชิกในครอบครัว, กระเช้าเยี่ยมไข้, เครื่องแบบพนักงาน, การตรวจสุขภาพประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
170/39 ชั้น 13 อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์1 (ตรงข้ามศูนย์สิริกิตต์) ถนนรัชดาภิเษก 10110