บริษัท เอสดับเบิ้ลยูดี อาร์คีเต็ค จำกัด
เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบอาคารสาธารณะ เช่นสถานีรถไฟฟ้า โรงพยาบาล สำนักงาน งานออกแบบภาครัฐ และตกแต่งภายใน ควบคุมงานก่อสร้าง
Benefits
  • ประกันสังคม ค่าทำงานล่วงเวลา ท่องเที่ยวประจำปี โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอสดับเบิ้ลยูดี อาร์คีเต็ค จำกัด
19/25 10230