ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2538 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องการขยายเขตพื้นที่การขายในจังหวัดชุมพร , จังหวัดตรัง และ หาดใหญ่จังหวัดสงขลา เริ่มต้นด้วยงานบริการทางด้านงานวิศวกรรม ต่อมาได้ขยายงานทางด้านการจัดจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือวัด และอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด และเครื่องควบคุมอัตโนมัติ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม จากต่างประเทศมากกว่า 10 บริษัท มีสินค้ามากกว่า 1,000 รายการ จากประเทศฟินแลนด์, นิวซีแลนด์, ใต้หวัน, อเมริกา, ฝรั่งเศสเยอรมัน, อิตาลี และอีกหลายประเทศจากหลากหลายประเทศ นอกจากนนี้ยังรับงานพัฒนา ออกแบบ ระบบอัตโนมัติที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบ PLC , ระบบ SCADA รวมทั้งงานเขียนโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า
จากประสบการณ์ที่สะสมมานานบริษัทฯ จึงเป็นที่รู้จัก และได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าด้วยดีมาตลอด ปัจจุบันสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ มีการบริการทั้งภายใน และนอกสถานที่ � และมีทีมงานดูแลลูกค้าครอบคลุมทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ด้วยประสบการณ์การทำงานในการทำธุรกิจมากกว่า 15 ปี กับอุตสาหกรรมในภาคใต้ เราจะพัฒนาบริการของเราให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลให้แก่ผู้มีอุปการะคุณ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีการจัดส่งพนักงานขายให้ความรู้ทางด้านสินค้าและบริการภายนอกสถานที่ และภายในของบริษัท โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิค และเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งแสดงสินค้าที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
www.youtube.com
สวัสดิการ
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - ประกันสังคม
  • - ชุดพนักงาน
  • - เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
  • - ค่าเบี้ยขยัน
  • - ค่าคอมมิสชั่นงานขาย
  • - ค่าโทรศัพท์สำหรับพนักงานขาย
  • - โบนัสประจำปี
  • - อบรมเรื่องอุปกรณ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  • - ค่าน้ำมันและค่าสึกหรอรถ กรณีนำรถมาร่วมใช้ในงานขาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เพอร์ฟอร์แม็ก เทรดดิ้ง จำกัด
442 / 390 ถนนตลาดใหม่ 84000
เว็บไซต์: www.performax.co.th
ใช้งานแผนที่