บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท
ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Benefits
  • ประกันสังคม, ค่าครองชีพ 1,100 บาทต่อเดือน, ประกันชีวิต และประกันสุขภาพผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
There are currently no positions available.
Contacts
บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท
898 ชั้น 5 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต 10330