ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทอง อิเล็คทริค
บริษัท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการติดตั้งเดินสายไฟ และอุปกรณ์แรงสูง ให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชน ต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทอง อิเล็คทริค
52/1 หมู่ 5