ขายเครื่องนับธนบัตรและเครื่องนับเหรียญ
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัส
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - OT
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โมชดารา จำกัด
120 ซ.ปราโมทย์ ถ.สีลม 10500
Website: www.mojdara.com