เป็นตัวแทนขายชุดทดสอบแบบรวดเร็วด้านความปลอดภัยในอาหารจาก บริษัท นีโอเจน คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา
Benefits
  • มีค่าชดเชยน้ำมันให้คิดตามระยะทาง
  • มีค่าเสื่อมรถ
  • มีค่า Commission
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทย-นีโอ ไบโอเทค จำกัด
1800/18 ซ.สุขุมวิท 54/1 ถ.สุขุมวิท
Bangchak Phra Khanong Bangkok 10260
Website: www.tnb.co.th
See Map