หจก.อนันตภัณฑ์แทรคเตอร์ 2548
จำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องมือทางการเกษตร
Benefits
  • 1.ค่าเบี้ยขยัน
  • 2.ค่ำชำนาญการ
  • 3.การอบรมหลักสูตรต่าง(ฟร๊)(ค่าอาอาหารและที่พัก)
  • 4.ค่าคอมมิชชั่น(ตามตำแหน่งงาน)
  • 5.ค่าล่วงเวลา(OT)
  • 6.ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
หจก.อนันตภัณฑ์แทรคเตอร์ 2548
33/3 ม.5 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง 50140