บริษัท บูรพา เมโทรโลยี่ ซิสเต็ม จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2547 เราเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 No.0176 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ซึ่งเราให้บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ด้านมิติ มวล แรง และด้านอื่นๆ ทั้งในและนอกสถานที่,บริการด้านการวัดชิ้นงาน,การขายเครื่องมือ,การซ่อมเครื่องมือ และการจัดฝึกอบรมสัมมนา
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัสตามผลประกอบการ - เครื่องแบบพนักงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บูรพา เมโทรโลยี่ ซิสเต็ม จำกัด
270 ถ. เปรมใจราษฎร์
Saen Suk Mueang Chon Buri Chon Buri 20130
See Map