บริษัท แพทเทอเร่อ เทคนิคคอล พาทส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท แพทเทอเร่อ จำกัด ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า
Benefits
  • - ค่าครองชีพและค่าเดินทาง
  • - เบี้ยขยัน
  • - ประกันสุขภาพ
  • - ประกันสังคม
  • -โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
PATTERER TECHNICAL PARTS CO., LTD.
7/238 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong 21140