JobThai
กิตติภัณฑ์ รังสิต (เค.ซี.พี.แมชชีนทูลส์)
ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง.เครื่องมือช่าง.
Benefits
- ประกันสังคม. - ฟรีอาหารมื้อกลางวัน 1 มื้อ - มีที่พักให้
zero position en
Contacts
กิตติภัณฑ์ รังสิต (เค.ซี.พี.แมชชีนทูลส์)
559 ซ.พหลโยธิน 129 12130