บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นหน่วยงานบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ภายใต้ CEO GROUP ร่วมกับ CEO-TECH ABIHE (HONGKONG).,PTE โดยดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ และสิ่งส่งตรวจทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ด้วยการร่วมมือ ประสาน และสนับสนุนการดำเนินงานอาชีวะเวชศาสตร์และอาชีวะสุขศาสตร์ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมโครงการในการวิเคราะห์คุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตามแผนทดสอบความชำนาญตามระบบ ISO/IEC Guide 43 และ 17025
และภายใต้การบริหารงานของ CEO Gruop ทางคลินิกเทคนิคการแพทย์ ซุบ พี เรียร์ แลบ (ใบอนุญาตเลขที่ 7410700254)
ตั้งอยู่เลขที่ 219/43 หมู่ 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร
ดำเนินงานโดย บริษัท STCT
การดำเนินงาน รับวิเคราะห์วิจัยทางด้านการแพทย์โดยตรงให้บริการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ แก่บุคคลทั่วไปและองค์กรต่างๆ เช่น บริษัท ห้างร้าน สถานศึกษา และโรงงานต่างๆ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ผลการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้องแม่นยำ
บริการรวดเร็ว เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจของใช้บริการ
ซึ่งประกอบด้วยบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์การทำงาน
ในห้องตรวจวิเคราะห์ของโรงพยาบาลและศูนย์ตรวจ
Benefits
 • - ประกันสังคม
 • - ชุดพนักงาน
 • - วันหยุดประจำปี
 • - การตรวจสุขภาพประจำปี
 • - การฝึกอบรม (เพิ่มเติมความรู้ในการทำงาน)
 • - กิจกรรมเที่ยวต่างจังหวัด (สร้างความสามัคคีในองค์กร)
 • - ที่พักพนักงาน (สำหรับผู้ที่มาจากต่างจังหวัด)
 • - กิจกรรมเลี้ยงสรรค์ประจำเดือน แต่ละแผนก
 • - การประกันอุบัติเหตุ (ในบางตำแหน่ง)
 • - โบนัส ประจำปี
 • - ปรับโครงสร้างฐานเงินเดือน ประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม
Om Noi Krathum Baen Samut Sakhon 74130
Website: www.cem.co.th
See Map