บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการโรงแรม รีสอร์ทและร้านอาหาร โดยให้บริการเป็นที่ปรึกษาและดูแลระบบ ได้แก่
- ระบบการบัญชี (Back Office)
- ระบบจัดการห้องพัก (Front Office)
- ระบบจองห้องพักออนไลน์ (Internet Booking)
- และระบบห้องอาหาร (Point Of Sale)
เว็บไซต์บริษัท www.beecomeplus.com หรือ facebook.com/beecomeplus
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพ
  • - เบี้ยเลี้ยงกรณีออกต่างจังหวัด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บีคัม พลัส จำกัด
37/2358 หมู่บ้านพฤกษา 13
Khlong Sam Khlong Luang Pathum Thani 12120
See Map