คอสมาแคร์คลินิก
คอสมาแคร์คลินิก เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2548 โดย นพ.สมมารถ อิทธิพรวณิชย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเลเซอร์ ผิวพรรณ ความงาม จบการศึกษาจาก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Diploma of Dermatology, Cardiff University ประเทศอังกฤษ และผ่านการฝึกอบรม Kasemrad Aesthetic Medicine and Laser surgery และหลักสูตรอื่นๆอย่างต่อเนื่อง เราเป็นคลินิกที่ให้บริการรักษาปัญหาผิวพรรณ ความงาม และรูปร่าง ที่เน้นการรักษาด้วยเครื่องมือที่ได้มาตฐาน เห็นผลจริง แนะนำการรักษาเท่าที่จำเป็นจริงๆเท่านั้น ในราคาที่ทุกคนสามารถใช้บริการได้ อันเป็นที่มาของสโลแกนที่ว่า ''เพราะความจริงใจและมาตฐาน....สำคัญที่สุด''
Benefits
- ประกันสังคม - เงิน OT - เบี้ยขยัน
There are currently no positions available.
Contacts
คอสมาแคร์คลินิก
Cosma Care Group,163 อาคารไทยสมุทรประกันภัย ชั้น 17 ห้อง 17F ถนนสุริยวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก ก.ท.ม. 10500 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Suriyawong Bang Rak Bangkok 10500
See Map