ดำเนินการให้บริการงานที่ปรึกษาในแขนงต่างๆ เช่น การศึกษาความเหมาะสม การวางแผนโครงการ การวังผังเผือง การออกแบบด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานที่ปรึกษาวิศวกรรมด้านโยธา ไฟฟ้า โครงสร้าง เครื่องกล ไฮดรอลิคและขนส่งงานสำรวจ ด้านภูมิศาสตร์และอุทกศาสตร์ งานควบคุมและบริหารการการก่อสร้าง รวมทั้งการบริหารงบประมาณ งานตกแต่งภูมิสถาปัตย์ และงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - วันหยุดตามประเพณี
  • - ประกันชีวิตกลุ่ม
  • - สวัสดิการตามกรมแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
1/814 ซ.60 (กม.26) ถนนพหลโยธิน 12130
เว็บไซต์: www.index.co.th