บริษัท พี.อี.ที.(ไทยแลนด์) จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายขวดพลาสติก
Benefits
  • - เบี้ยขยัน
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
  • - โบนัสประจำปี
  • - เงินปรับประจำปี
  • - สวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พี.อี.ที.(ไทยแลนด์) จำกัด
35 ซ.ประชาอุทิศ 27/1
Rat Burana Rat Burana Bangkok 10140