JobThai
บริษัท โปรเจ็คซัพพลาย จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา แอร์ โรงแรม ขนาดใหญ่
Benefits
- ตามกฏหมายแรงงาน
zero position en
Contacts
บริษัท โปรเจ็คซัพพลาย จำกัด
55/301-2 ชุมชนเคหะบ้านลภอน
Si Sunthon Thalang Phuket 83110