JobThai
บริษัท โปรเจค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบและก่อสร้างอาคาร รวมถึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายและให้เช่า โดยเริ่มกิจการและจดทะเบียนบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2553 เป็นต้นมา
Benefits
สวัสดิการสำหรับทุกตำแหน่ง - ช่วยค่าที่พักทุกเดือน - ค่าเดินทาง,Leisure & wellness ปีละครั้ง - ค่าโทรศัพท์ - ค่าล่วงเวลา (ถ้ามี) - ค่าวิชาชีพ (ถ้ามี) - เสื้อพนักงาน
- ประกันสังคม - วันหยุด/วันลาตามกฏหมาย - ท่องเที่ยวประจำปี - ค่าที่พัก (ประจำไซท์ต่างจังหวัด) - ค่าไฟฟ้า / ค่าน้ำประปา (ประจำไซท์ต่างจังหวัด) - โบนัส 2 ครั้ง/ปี (ประเมินตาม KPI)
zero position en
Contacts
บริษัท โปรเจค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
99 ซ.รังสิต-นครนายก 40
Prachathipat Thanyaburi Pathum Thani 12130