Asia Pet (Thailand) co.,ltd
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตโพลีเมอร์
companyBenefit
- บ้านพัก น้ำ ไฟฟ้า ฟรี - ชุดทำงาน ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้่ยงชีพ - ข้าวฟรี - โบนัส - เบี้ยขยันรายเดือน และรายปี - รางวัลอายุงาน
zeroPositionMessage
jobContact
Asia Pet (Thailand) co.,ltd
61/1 หมู่ 11 ถนนบางงา-ท่าโขลง
Khao Samo Khon Tha Wung Lop Buri 15180