Asia Pet (Thailand) co.,ltd
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตโพลีเมอร์
สวัสดิการ
  • - บ้านพัก น้ำ ไฟฟ้า ฟรี
  • - ชุดทำงาน ประกันอุบัติเหตุ
  • - กองทุนสำรองเลี้่ยงชีพ
  • - ข้าวฟรี
  • - โบนัส
  • - เบี้ยขยันรายเดือน และรายปี
  • - รางวัลอายุงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Asia Pet (Thailand) co.,ltd
61/1 หมู่ 11 ถนนบางงา-ท่าโขลง
Khao Samo Khon Tha Wung Lop Buri 15180
เว็บไซต์: www.indorama.com