บริษัท เมโทรโลยี แล็บ จำกัด
บริการสอบเทียบ เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ โดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามระบบ ISO/IEC 17025 (ได้การรับรองจาก สมอ. เดือนมิถุนายน 2553) พร้อมทั้ง จำหน่าย /ซ่อม เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ เครื่องมือสอบเทียบ โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 1,000 ราย
Benefits
 • สวัสดิการ
 • *เงินเดือน
 • *โบนัส ประจำปี / เงินสินน้ำใจประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • *เบี้ยขยัน พนักงาน (100 - 200บาทต่อเดือน)
 • *ชุดพนักงาน (เฉพาะพนักงานบรรจุ และสอบเทียบ ภายนอก)
 • *เบี้ยเลี้ยง ทำงานนอกสถานที่ (50 - 100บาทต่อวัน)
 • *เบี้ยเลี้ยงทำงานวันหยุด (100 - 300บาทต่อวัน)
 • *เบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด (300 บาทต่อวัน)
 • *เบี้ยเลี้ยง ขับรถ (50 – 100 บาทต่อวัน)
 • *ประกันสังคม
 • *วันหยุด ทุกวันอาทิตย์ และ วัน เสาร์ เว้น เสาร์
 • *โอที (0-25ชม. ต่อ อาทิตย์ ขึ้นกับปริมาณงาน) พนักงานสอบเทียบ ,พนักงานธุรการ ,พนักงานขับรถ
 • * Commission (พนักงานขาย) + ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
Metrology Lab Co., Ltd.
3/2 ซอยรามคำแหง164 แยก 16
Min Buri Min Buri Bangkok 10510
Website: www.mlab.co.th
See Map