บริษัท อีอีซี อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัทด้านวิศวกรรม รับออกแบบ และก่อสร้างในงานอุตสาหกรรมต่างๆ
Benefits
ประกันสังคม, ประกันหมู่
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อีอีซี อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 36/94 อาคาร พี. เอส. ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสุขุมวิท 21 10110