JobThai
บริษัท เอส บริหารจัดการ จำกัด
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ การบริหารงานอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร รับบริหารชุมชน บริหารลูกหนี้ให้กับเอกชนและหน่วยงานของรัฐ
Benefits
1. ประกันสังคม 2. ชุดฟอร์ม 3. เงินพิเศษอื่นๆกรณีเดินทางไปโครงการต่างๆ 4. โบนัสประจำปี อบรมสัมมนา
zero position en
Contacts
บริษัท เอส บริหารจัดการ จำกัด
3/1 โครงการประชานิเวศน์ 1 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ
Lat Yao Chatuchak Bangkok 10500