บริษัท พี.พี.เค. อินเตอร์ (2009) จำกัด เปิดดำเนินกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 โดยประกอบธุรกิจประเภท PRECISION JIG & FIXTURE , PRECISION JIG PARTS ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางบริษัทมีการขยายงานอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการบุคลากรเพิ่มตามสายงาน
Benefits
ตามกฎหมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พี.พี.เค. อินเตอร์ (2009) จำกัด
26/123-125 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน 12120