ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอาหารเสริมมากกว่า 20 ปี
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - มีอาหารกลางวัน
  • - มีรถตู้รับ-ส่ง พนักงานระหว่างสาขา
  • - โบนัสประจำปี
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
Contacts
บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
โรงงานสุพรรณบุรี 65 หมู่ 2 ต.พิหารแดง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี สนง.ใหญ่ 129 ถ.จรัญสนิทวงศ์ สาขานนทบุรี 34/3 หมุ่14 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
Bang O Bang Phlat Bangkok 10700