บริษัท ดิจิมีเดีย เอเซีย จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านมีเดีย โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) นิตยสาร HWM เป็นนิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอเรื่องราวเทคโนโลยีทางด้าน 3Cs (Computers, Communications, Consumer Electronics) 2) ด้านออนไลน์ www.thhardwaremag.com 3) Marketing Service ให้บริการทางด้านการตลาดเช่น อีเว้น โร้ดโชว์ เป็นต้น
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ดิจิมีเดีย เอเซีย จำกัด
345 อาคารแอดรัชดา ซ.ประชาสันติ ถ.รัชดาภิเษก 10310
See Map