บริษัท ที.วี.แอล. โกลเบิล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไปทั่วโลก (Freight Forwarder)
สวัสดิการ
ประกันชีวิต ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือเมื่อบิดามารดาเสียชีวิต ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ที.วี.แอล. โกลเบิล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
360/23 ถนนพระราม 3 10120
เว็บไซต์: www.tvlgroup.com.tw
ใช้งานแผนที่