JobThai
จ๊อบพาร์ทไทม์
บริษัทเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2548 เป็นสื่อกลางในการกระจายสื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ์
Benefits
โบนัสท่องเที่ยวประจำปี
zero position en
Contacts
จ๊อบพาร์ทไทม์
ศูนย์การค้า Max Valu บางเขน ตรงข้าม ม.ราชภัฎพระนคร 10220