บริษัท สไมล์ อินเทอร์แอคทีฟ จำกัด ให้บริการ Digital Marketing Edge มุ่งเน้นผลิต และสร้างสรรค์เครื่องมือเพื่อการสื่อสารทางการตลาดยุคใหม่ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุดด้วยการสื่อสาร แบบสองทาง ผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะ อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
รูปแบบการดำเนินการธุรกิจแบบ Partnership ถูกนำมาเป็นรูปแบบหลักในการทำงานกับสินค้า และบริการที่ต้องการทำการตลาดแบบ ดิจิทัล (Digital Marketing Edge) โดยการสร้างสรรค์งานร่วมกับ ลูกค้าและบริการต่าง ๆ ตามแผนงานการตลาดของสินค้าและบริการนั้น ๆ โดยเฉพาะ จึงทำให้แผนงาน ต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ร่วมกับลูกค้าสามารถวัดผลได้จริง ตอบโจทย์ตามความต้องการทางการตลาด ได้จริง สามารถช่วยให้กำหนดงบประมาณและต้นทุนทางการตลาดได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ไม่สิ้นเปลือง และได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สไมล์ อินเทอร์แอคทีฟ จำกัด
299/50 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 10310