JobThai
เป็นผู้ผลิตชั้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งใช้วัตถุดิบประเภทพลาสติก และโลหะ ก่อตั้งเมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2534 ผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทผลิตได้แก่ ชิ้นงานพลาสติก ชิ้นงานโลหะต่างๆ และสกรีนพลาสติกและโลหะ แม่พิมพ์ แก้ไขซ่อมแซมแม่พิมพ์
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - โบนัสตามผลประกอบการ
zero position en
บริษัท อินเตอร์ คัพพ้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 9 ซอยคู้บอน 31 แยก 8 ถนนคู้บอน
Khan Na Yao Khan Na Yao Bangkok 10230