บริษัท อี้ฉี อินดัสเตรียล จำกัด
ผลิตสินค้าที่ทำจากโพลี่เรซิ่นส่งออกต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อี้ฉี อินดัสเตรียล จำกัด
229 ม. 9 63110