บริษัท ป๊อป เอฟเฟ็ค จำกัด
POP EFFECT LIMITED is a young and dynamic In-Store Marketing Services company that has the exclusive license for Tesco Lotus Express and provides best in class results for in-store marketing solutions.
Benefits
  • - ทำงานวันจันทร์ ถึง ศุกร์ (เวลา 9.00 น. - 18.00 น.)
  • - เงินดือน
  • - ค่าน้ำมันรถ
  • - ลาพักร้อน
  • - ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ป๊อป เอฟเฟ็ค จำกัด
อาคาร จี.พี.เฮ้าส์ สาทร 466/31 ชั้น 8 A ซอยสวนพลู
Thungmahamek Sathon Bangkok 10250