บริษัท มอสคิว (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสารเคมีสำหรับงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และอื่นๆ
Benefits
  • - มีเงินเดือน
  • - เบี้่ยเลี้ยง
  • - มีคอมมิชชั่น
  • - มีประกันสังคม
  • - มีโบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท มอสคิว (ประเทศไทย) จำกัด
3 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42 แยก 1
Khlong Chan Bang Kapi Bangkok 10240
Website: www.mosq.co.th
See Map