บริษัท มอสคิว (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสารเคมีสำหรับงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และอื่นๆ
Benefits
- มีเงินเดือน - เบี้่ยเลี้ยง - มีคอมมิชชั่น - มีประกันสังคม - มีโบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท มอสคิว (ประเทศไทย) จำกัด
3 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42 แยก 1
Khlong Chan Bang Kapi Bangkok 10240
See Map